GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM CHỮA BỆNH

Thứ ba - 20/11/2018 22:29
GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM CHỮA BỆNH Áp dụng TT 15/2018 / TT-BYT ngày 30/5/2018 NQ số 03/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017
STT  Tên dịch vụ Giá dịch vụ
BHYT  Không thuộc BHYT 
1 Khám bệnh  26,200                           31,000
2 Giường nội khoa loại 2 hạng 3 -Khoa Mắt 124,300                         133,800
3 Giường ngoại khoa loại 2 hạng 3 -Khoa Mắt 168,700                         180,800
4 Giường ngoại khoa loại 3 hạng 3 -Khoa Mắt 149,300                         159,800
5 Giường ngoại khoa loại 4 hạng 3 -Khoa Mắt 127,100                         133,800
6 Bơm rửa lệ đạo  35,000                           35,000
7 Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU 1,160,000                     1,160,000
8 Cắt bỏ túi lệ 804,000                         804,000
9 Cắt dịch kính đơn thuần hoặc lấy dị vật nội nhãn 1,200,000                     1,200,000
10 Cắt mộng áp Mytomycin 940,000                         940,000
11 Cắt mống mắt chu biên bằng Laser 300,000                         300,000
12 Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc 1,115,000                     1,115,000
13 Cắt u kết mạc không  vá 750,000                         750,000
14 Chích chắp hoặc lẹo  75,600                           75,600
15 Chích mủ hốc mắt 429,000                         429,000
16 Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng 1,060,000                     1,060,000
17 Chữa bỏng mắt do hàn điện 27,000                           27,000
18 Chụp mạch ICG 230,000                         230,000
19 Đánh bờ mi 34,900                           34,900
20 Điện chẩm 382,000                         382,000
21 Điện di điều trị (1 lần) 17,600                           17,600
22 Điện đông thể mi 439,000                         439,000
23 Điện võng mạc 86,500                           86,500
24 Điều trị Laser hồng ngoại; Tập nhược thị 27,000                           27,000
25 Đo độ dày giác mạc; Đếm tế bào nội mô giác mạc; Chụp  bản đồ giác mạc 129,000                         129,000
26 Đo độ lác; Xác định sơ đồ song thị; Đo biên độ điều tiết; Đo thị giác 2 mắt; Đo thị giác tương phản 58,600                           58,600
27 Đo đường kính giác mạc; đo độ lồi 49,600                           49,600
28 Đo Javal  34,000                           34,000
29 Đo khúc xạ máy 8,800                             8,800
30 Đo nhãn áp  23,700                           23,700
31 Đo thị lực khách quan 65,500                           65,500
32 Đo thị trường, ám điểm 28,000                           28,000
33 Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo 55,000                           55,000
34 Đốt lông xiêu 45,700                           45,700
35 Ghép giác mạc (01 mắt) 3,223,000                     3,223,000
36 Ghép màng ối điều trị dính mi cầu hoặc loét giác mạc lâu liền hoặc thủng giác mạc 1,177,000                     1,177,000
37 Ghép màng ối điều trị loét giác mạc 1,004,000                     1,004,000
38 Gọt giác mạc  734,000                         734,000
39 Khâu cò mi 380,000                           38,000
40 Khâu củng  mạc đơn thuần 800,000                         800,000
41 Khâu củng giác mạc phức tạp 1,200,000                     1,200,000
42 Khâu củng mạc phức tạp 1,060,000                     1,060,000
43 Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê 1,379,000                     1,379,000
44 Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê 774,000                         774,000
45 Khâu giác mạc đơn thuần 750,000                         750,000
46 Khâu giác mạc phức tạp 1,060,000                     1,060,000
47 Khâu phục hồi bờ mi 645,000                         645,000
48 Khâu vết thương phần mềm, tổn thương  vùng mắt 879,000                         879,000
49 Khoét bỏ nhãn cầu 704,000                         704,000
50 Laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt, bệnh võng mạc trẻ đẻ non, u nguyên bào võng mạc 1,410,000                     1,410,000
51 Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) 640,000                         640,000
52 Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) 75,300                           75,300
53 Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) 829,000                         829,000
54 Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) 314,000                         314,000
55 Lấy dị vật hốc mắt 845,000                         845,000
56 Lấy dị vật kết mạc nông một mắt  61,600                           61,600
57 Lấy dị vật tiền phòng 1,060,000                     1,060,000
58 Lấy huyết thanh đóng ống 49,200                           49,200
59 Lấy sạn vôi kết mạc 33,000                           33,000
60 Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia β) 53,700                           53,700
61 Mở bao sau bằng Laser 244,000                         244,000
62 Mổ quặm 1 mi  - gây mê 1,189,000                     1,189,000
63 Mổ quặm 1 mi  - gây tê  614,000                         614,000
64 Mổ quặm 2 mi  - gây mê 1,356,000                     1,356,000
65 Mổ quặm 2 mi  - gây tê  809,000                         809,000
66 Mổ quặm 3 mi  - gây tê 1,020,000                     1,020,000
67 Mổ quặm 3 mi - gây mê 1,563,000                     1,563,000
68 Mổ quặm 4 mi  - gây mê 1,745,000                     1,745,000
69 Mổ quặm 4 mi  - gây tê  1,176,000                     1,176,000
70 Mở tiền phòng rửa máu hoặc mủ 704,000                         704,000
71 Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc 904,000                         904,000
72 Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn) 516,000                         516,000
73 Nặn tuyến bờ mi 33,000                           33,000
74 Nâng sàn hốc mắt 2,689,000                     2,689,000
75 Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm 97,900                           97,900
76 Nối thông lệ mũi 1 mắt 1,004,000                     1,004,000
77 Phẫu thuật bong võng mạc kinh điển 2,173,000                     2,173,000
78 Phẫu thuật cắt bao sau 554,000                         554,000
79 Phẫu thuật cắt bè 1,065,000                     1,065,000
80 Phẫu thuật cắt màng đồng tử  895,000                         895,000
81 Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê  1,416,000                     1,416,000
82 Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê 915,000                         915,000
83 Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên 500,000                         500,000
84 Phẫu thuật cắt thủy tinh thể 1,160,000                     1,160,000
85 Phẫu thuật đặt IOL (1 mắt)  1,950,000                     1,950,000
86 Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco (01 mắt) 2,615,000                     2,615,000
87 Phẫu thuật Epicanthus (1 mắt) 804,000                         804,000
88 Phẫu thuật hẹp khe mi 595,000                         595,000
89 Phẫu thuật lác (1 mắt) 704,000                         704,000
90 Phẫu thuật lác (2 mắt) 1,150,000                     1,150,000
91 Phẫu thuật lác có Faden (1 mắt) 745,000                         745,000
92 Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL+ cắt bè (1 mắt) 1,760,000                     1,760,000
93 Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê 1,376,000                     1,376,000
94 Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê 834,000                         834,000
95 Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân 804,000                         804,000
96 Phẫu thuật phủ kết mạc lắp mắt giả 695,000                         695,000
97 Phẫu thuật sụp mi (1 mắt) 1,265,000                     1,265,000
98 Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi 1,460,000                     1,460,000
99 Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả 1,060,000                     1,060,000
100 Phẫu thuật tạo mí (1 mắt)  804,000                         804,000
101 Phẫu thuật tạo mí (2 mắt) 1,045,000                     1,045,000
102 Phẫu thuật tháo đai độn Silicon 1,629,000                     1,629,000
103 Phẫu thuật thể thủy tinh bằng phaco và femtosecond có hoặc không có đặt IOL 4,799,000                     4,799,000
104 Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao (1 mắt) 1,600,000                     1,600,000
105 Phẫu thuật u có vá da tạo hình 1,200,000                     1,200,000
106 Phẫu thuật u kết mạc nông 645,000                         645,000
107 Phẫu thuật u mi không vá da  689,000                         689,000
108 Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt 1,200,000                     1,200,000
109 Phẫu thuật vá da điều trị lật mi 1,010,000                     1,010,000
110 Phủ kết mạc 614,000                         614,000
111 Quang đông thể mi điều trị Glôcôm 275,000                         275,000
112 Rạch góc tiền phòng 1,060,000                     1,060,000
113 Rửa cùng đồ (1 mắt hoặc 2 mắt) 39,000                           39,000
114 Sắc giác 60,000                           60,000
115 Siêu âm bán phần trước (UBM) 195,000                         195,000
116 Siêu âm chẩn đoán (1 mắt hoặc 2 mắt) 55,400                           55,400
117 Siêu âm điều trị (1 ngày) 60,000                           60,000
118 Soi bóng đồng tử 28,400                           24,800
119 Soi đáy mắt hoặc Soi góc tiền phòng 49,600                           49,600
120 Tách dính mi cầu ghép kết mạc 2,088,000                     2,088,000
121 Tạo hình vùng bè bằng Laser 210,000                         210,000
122 Test thử cảm giác giác mạc 36,900                           36,900
123 Tháo dầu Silicon phẫu thuật 745,000                         745,000
124 Thông lệ đạo hai mắt  89,900                           89,900
125 Thông lệ đạo một mắt  57,200                           57,200
126 Tiêm dưới kết mạc một mắt  44,600                           44,600
127 Tiêm hậu nhãn cầu một mắt 44,600                           44,600
128 Vá sàn  hốc mắt 3,085,000                     3,085,000
129 Nội soi tai mũi họng 100,000                         202,000
130 Cắt chỉ 30,000                           30,000
131 Thay băng 55,000                           55,000
132 Điện tim  30,000                           45,900
133 Chụp Angiography mắt 211,000                         211,000
134 Siêu ân+ đo trục nhãn cầu 70,600                           70,600
135 Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới     1,761,000                     1,761,000
136 Phãu thuật  u  hốc mắt     5,297,000                     5,297,000
137 Phẫu thuật cắt thủy tinh thể     1,160,000  
138 Thời gian máu đông           12,300                           12,300
139 Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke)           12,300                           12,300
140 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi( bằng máy máy đếm tự động)           39,200                           39,200
141 Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,…(mỗi chất)           21,200                           21,200
142 Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT…           21,200                           21,200
143 Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL- Cholesterol hoặc LDL- Cholesterol           26,500                           26,500
144 Tổng phân tích nước tiểu           27,000                           37,100
145 HBsAg(nhanh)           51,700                           51,700
146 Anti-HIV (nhanh)           51,700                           51,700
147 Ký sinh trùng/Vi nấm soi tươi           40,200                           40,200
148 Vi khuẩn nhuộm soi           65,500                           65,500

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay799
  • Tháng hiện tại13,787
  • Tổng lượt truy cập3,198,440
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây